About 3
About 2
About 1
Giới thiệu

Nhà thiết kế Lan Anh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tập đoàn Nam Anh

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tại số 360 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội với bằng Cử nhân - Thạc sĩ khoa thiết kế thời trang

Tìm hiểu thêm